Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
4 min read

Analizy miast Polski - wyniki ankiety i plan wydawniczy

Analizy miast Polski - wyniki ankiety i plan wydawniczy
Photo by John Schnobrich / Unsplash

Dzień dobry!

Dziękujemy serdecznie za wypełnienie ankiety poświęconej monografiom miast. Otrzymaliśmy aż 40 odpowiedzi i sugestii kierujących naszą analizą. Poniżej dzielimy się jej wynikami i decyzjami co do planu wydawniczego analiz miast - pierwsza publikacja z tej serii nastąpi już 23. lutego i będzie dotyczyć Poznania! O tym z czego wynikają te decyzje piszemy poniżej.

Przydatność analizy

Po pierwsze cieszymy się także ogromnym zainteresowaniem naszym pomysłem nowej serii analiz - aż 92% respondentów wskazało, że analiza ta jest bardzo ciekawa i będzie dla nich przydatna. 8% odpowiedzi wskazało na dość wysoką przydatność tej analizy (ocena 7 w skali 1-10). Z tego względu seria ta zagości na łamach FLTR na dłużej i stanie się - obok serii "W górę ,czy w dół" - jedną z czołowych naszych publikacji.

Wybór miast

Na bazie Państwa preferencji podjęliśmy decyzję o wyborze Poznania jako pierwszego miasta naszej analizy. Otrzymał on drugą najwyższą ocenę wśród Państwa wyborów, bo aż 38% respondentów - to najlepszy wynik po Warszawie (40% respondentów) - wskazując na Państwa duże nim zainteresowanie. Także najwięcej osób (ex aequo z Warszawą) wybrał Poznań jako miasto pierwszego wyboru.

Dlaczego jeszcze zdecydowaliśmy się na Poznań? Naszym zdaniem z perspektywy inwestycyjnej i biznesowej jest on mniej oczywistym kierunkiem niż stolica, która z reguły jest "na topie" inwestorów i przedsiębiorców. W przypadku Poznania dla wielu podmiotów pytanie brzmi "Czy w ogóle angażować się w rynek poznański". Tym większa będzie przydatność tej analizy, jeśli uda nam się odpowiedzieć na takie pytania.

Kolejne części monografii będą dotyczyły w kolejnych miasta, które uzyskały najwyższe noty - Warszawy, Gdańska, Wrocławia, Katowic, Łodzi, Krakowa i Szczecina. W dalszej kolejności będziemy przechodzili przez kolejne rynki miast wojewódzkich. Chcemy do końca roku przeanalizować co najmniej połowę z miast wojewódzkich Polski. Nie wyklucza to jednak innych publikacji - będziemy publikowali na przemian inne analizy, w szczególności "W górę, czy w dół".

Zakres publikacji na temat miast

Na bazie Państwa odpowiedzi uznajemy, że zaproponowany przez nas szablon analizy jest co do zasady odpowiedniej długości (75% respondentów), być może nieco za długi (18% respondentów sugerowałaby jego skrócenie). Jednocześnie prawie 60% respondentów sugeruje przygotowanie analizy "za jednym zamachem" - w całości.

Jednocześnie przy większości proponowanych części analizy wskazali Państwo duże zainteresowanie ich szczegółowym zakresem. Wyjątkiem jest tutaj analiza otoczenia miasta (tj. miasta satelickie, przedmieścia etc.), które otrzymały istotnie więcej ocen braku zainteresowania. Z tego powodu - i sugestii nieznacznego skrócenia całej publikacji - tematyka otoczenia miast zostanie wyłączona z monografii i stanie się przedmiotem odrębnej serii analiz przekrojowych, poświęconych takim obszarom.

Jednocześnie ankieta wskazała nam, że części poświęcone szkolnictwu wyższemu i przeglądowi dzielnic mogą zostać nieznacznie uproszczone - naszym zdaniem są one jednak ważne, dlatego nie będziemy z nich w zupełności rezygnować.

Termin publikacji

Ze względu na powyższe (niemal pełny zakres analizy publikowany w jednej dużej formie) oraz fakt, że pierwsza analiza miasta będzie dla nas pilotażem - nie wiemy jeszcze ile dokładnie czasu potrzebujemy dla zapewnienia najwyższej jakości analizy pojedynczego miasta. Pisząc najwyższej jakości mamy na myśli taką, która nie będzie tylko suchym przeglądem statystyk, ale też wniesie dużo informacji jakościowych - chcemy się w niej oprzeć m.in. na wywiadach z ekspertami lokalnego rynku, czy syntezie badań i analiz z innych niż nieruchomości obszarów.

💡
WAŻNE: Ze względu na powyższe publikacja pierwszej analizy dla Poznania nastąpi 23. lutego. W przyszłości zakładamy, że będziemy w stanie przeprowadzać takie analizy w standardowym cyklu.

W efekcie 16. lutego 2024 nie będziemy publikowali standardowego newslettera FLTR - prześlemy natomiast przypomnienie kilku najważniejszych analiz, z którymi warto się zapoznać przed niniejszą analizą. Będą one stanowiły wprowadzenie merytoryczne. Dziękujemy za wyrozumiałość

Pozostałe uwagi i sugestie

Otrzymaliśmy także szereg innych uwag i sugestii, za które serdecznie dziękujemy! Część z nich była już uwzględniona w pierwotnym projekcie analizy, pozostałe z uwag postaramy się uwzględnić w miarę dostępności danych, wiedzy lub opinii.