Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Usługi doradcze

Usługi doradcze
Photo by Scott Graham / Unsplash

Chociaż subskrypcyjny newsletter FLTR powinien rozwiązać 90% potrzeb przedsiębiorcy działającego na rynku nieruchomości - to w niektórych przypadkach podjęcie strategicznych i operacyjnych decyzji na jego podstawie będzie wymagało indywidualnej interpretacji i dopasowania rekomendacji do specyficznego kontekstu danego przedsiębiorstwa.

Dowiedz się więcej:

 1. Zakres usług doradczych
 2. Kim są nasi Klienci?
 3. Czy model usługowy jest dla Ciebie?
 4. Nasze doświadczenie
 5. Jak zacząć współpracę?

1. Zakres usług doradczych

Wróć do spisu treści

Dla Klientów konsultingowych świadczymy zindywidualizowane usługi doradztwa strategicznego, operacyjnego oraz transakcyjnego w postaci takiej jak:

 • mentoring 1-na-1 dla właścicieli lub członków kadry zarządzającej,
 • warsztaty biznesowe dla zespołu menedżerskiego,
 • opracowanie dedykowanych badań i raportów analitycznych,
 • budowa strategii biznesowej,
 • projektowanie indywidualnych procesów i rozwiązań organizacyjnych,
 • wsparcie procesów transakcyjnych w zagadnieniach komercyjnych (tzw. commercial due diligence, czy independent business review).

Jakie przykładowe wyzwania zarządcze rozwiązujemy dla naszych Klientów?

Wejście dewelopera do segmentu najmu 

Duże przedsiębiorstwo deweloperskie działające na rynku lokali mieszkalnych rozważa wejście do segmentu najmu. W ramach współpracy i warsztatów z Zarządem naszego Klienta odpowiedzieliśmy między innymi na takie pytania jak:

 • Jakie są perspektywy segmentu najmu w Polsce
 • Jakie są modele biznesowe na tym rynku
 • Jakie strategie realizuje konkurencja
 • Jakie zasoby są konieczne do uruchomienia działalności najmu
 • Jakie są opcje wejścia na ten rynek
 • Jakie są exit-options na tym rynku
 • Jakie nieruchomości należy włączać do portfela
 • Jak operacyjnie realizować najem
 • Jakie cele strategiczne wyznaczyć
 • Jak sfinansować taką strategię
 • Jaki będzie harmonogram wdrożenia strategii

Efekt: podjęcie przez Klienta decyzji o wejściu do nowegu segmentu.

Commercial due diligence spółki z branży produkcyjnej

Międzynarodowy fundusz private equity rozważa zakup spółki z branży produkcyjnej. W ramach kilkutygodniowego projektu due diligence opracowano kompleksowy raport CDD dla Klienta wspierający decyzję zakupową i proces negocjacji. Raport objął:

 • Analizę rynkową targetu (m.in. perspektywy rozwoju popytu w kluczowych kategoriach, ewolucja udziałów w rynku, pozycjonowanie produktu, pokrycie i dotarcie do segmentów Klientów, dopasowanie do key purchasing criteria, efektywność sprzedaży)
 • Analizę operacyjną targetu (m.in. analiza konkurencyjności technologii produkcyjnej (we współpracy z konsultantem technicznym), benchmarking kluczowych KPI efektywnościowych, analiza struktury organizacyjnej, analiza zasobów ludzkich, analiza zasobów IT)
 • Analizę finansowa targetu (m.in. analiza bilansu, P&L i cash flow)
 • Identyfikację ryzyk oraz upside'ów targetu
 • Weryfikację planu biznesowego i modelu finansowego Zarządu targetu
 • Budowę alternatywnego modelu finansowogo targetu

Efekt: podjęcie przez Klienta decyzji o zakupie spółki.

Stworzenie nowej usługi w obszarze real estate

Dynamiczny Startup PropTech działający na Europejskim rynku nieruchomości, finansowany przez fundusz venture capital, rozważa poszerzenie swojego portfela usług B2C. W ramach współpracy z Klientem:

 • Przeprowadziliśmy audyt 360 kadry menedżerskiej Klienta
 • Przeprowadziliśmy mystery shopping obecnych usług Klienta
 • Zarekomendowaliśmy zmiany organizacyjne i procesowe, mające usprawnić dotychczasowe usługi
 • Zbudowaliśmy case studies uruchomienia nowych usług
 • Zaprojektowaliśmy na poziomie strategicznym nowe pozycjonowanie usług
 • Wypracowaliśmy razem z menedżerami Klienta opcje uruchomienia nowej usługi

Efekt: podjęcie przez Klienta decyzji o pivocie startupu.

Strategia ekspansji producenta materiałów budowlanych

Międzynarodowa grupa produkująca podstawowe materiały budowlane chciała zaktualizować swoją strategię dla polskiego rynku na kolejne 10 lat. Ze względu na duże wyzwania ze strony spadającego popytu, nadchodzące zmiany regulacyjne, nowe technologie oraz konkurencję postanowiła w ramach procesu wesprzeć się zewnętrznym konsultantem. Poprzez desk research, wywiady z ekspertami, budowę modelu prognostycznego oraz współpracę z Kluczowymi Menedżerami naszego Klienta przeprowadziliśmy kompleksowy analizy strategicznej, w tym:

 • Wymiarowanie i analiza historycznych zmian i trendów wpływających na wielkość podstawowych segmentów rynkowych Klienta (budownictwo kubaturowe - mieszkaniowe i użytkowe, infrastruktura drogowa, kolejowa, energetyczne i pozostałe)
 • Analiza przyszłych makrotrendów istotnych dla sektora budowlanego (trendy społeczno-demograficzne, ekonomiczne, polityczne i legislacyjne) 
 • Analiza specyficznych trendów na rynku budowlanym (poprawa efektywności energetycznej, modernizacje, prefabrykacja i modularyzacja, recycling i gospodarka obiegu zamkniętego, robotyzacja, etc.)
 • Prognozowanie na bazie trendów przyszłego rozmiaru poszczególnych segmentów rynkowych i ewolucji popytu w kilkunastu kategoriach produktowych
 • Analiza produkt-rynek obecnego portfolio Klienta - porównanie pokrycia portfolio z przewidywanymi zmianami popytowymi
 • Wskazanie białych plam w portfolio Klienta i rekomendowanych priorytetowych produktów (pod względem atrakcyjności, łatwości integracji, marżowości etc.)
 • Definicja spójnych opcji strategicznych ekspansji rynkowej Klienta w oparciu o istniejące i nowe produkty (pozycjonowanie w określonych kategoriach produktowych lub segmentach Klientów)

Efekt: uzyskanie konsensusu wśród Kierownictwa Klienta w zakresie niezbędnych zmian strategicznych w portfolio produktowym.

Wejście dewelopera na nowy rynek geograficzny

Zagraniczne przedsiębiorstwo deweloperskie rozważa wejście na polski rynek pierwotny. W ramach desk researchu, badań pierwotnych oraz współpracy z Zarządem naszego Klienta przeprowadziliśmy kompleksowy proces strategiczny, w tym:

 • Analiza trendów popytowych na danym rynku (demografia i migracja, siła nabywcza klientów, segmentacja klientów, identyfikacja hot spotów popytu, dynamika cenowa i wolumenowa, alternatywne trendy - np. PRS, akademiki, domy senioralne, kwatery pracownicze)
 • Przegląd działań konkurencji (przegląd kluczowych dużych i średnich konkurentów, identyfikacja ich strategii biznesowych, analiza pozycji w łańcuchu wartości, analiza pozycjonowania marketingowego, analiza bilansu popytu-podaży, identyfikacja opcji M&A, konkurencja rynku wtórnego)
 • Przegląd kluczowych czynników regulacyjnych dla rynku mieszkaniowego
 • Przegląd zasobów Klienta pod względem obecnych okazji rynkowych - identyfikacja luki strategicznej
 • Definicja spójnych opcji strategicznych wejścia na rynek (pozycjonowanie, rozmiar inwestycji, docelowy klient, sposób wejścia na rynek itd.)
 • Ocena opcji strategicznych
 • Wybór preferowanej strategii wejścia na rynek
 • Uszczegółowienie celów strategicznych (KPI, harmonogram, osoby odpowiedzialne, kluczowe kroki)
 • Określenie mapy drogowej wejścia na rynek i kluczowych kamieni milowych
 • Określenie kluczowych działań dla Zarządu w celu uruchomienia wdrożenia

Efekt: podjęcie przez Klienta decyzji o wejściu na nowy rynek.

Stworzenie inicjatyw poprawy efektywności sprzedaży i funkcji wsparcia dla producenta materiałów budowlanych

Międzynarodowa grupa produkująca materiały budowlane oparte o drewno, prowadząca produkcję w 8 krajach na Świecie, wdrażała nowy system ERP. W celu jak najlepszego wykorzystania możliwości nowego narzędzia w wielopłaszczyznowej organizacji zatrudniła konsultanta. W ramach współpracy, kilkudziesięciu warsztatów z Menedżerami naszego Klienta i własnych analiz, przeprowadzono projekt obejmujący takie zagadnienia jak:

 • Analiza funkcjonalności i ograniczeń obecnych i nowych systemów
 • Analiza procesów i struktur organizacyjnych Klienta w różnych krajach oraz tzw. najlepszych praktyk w ramach organizacji
 • Analiza portfolio produktowego i route-to-market (segmenty Klientów, kanały sprzedaży) poszczególnych kategorii produktów 
 • Rekomendacja inicjatyw poprawy efektywności (reorganizacja modelu pracy, zmiany w procesach, wdrożenie nowych systemów) i kwantyfikacja ich wpływu na wielkość zatrudnienia
 • Zaplanowanie wdrożenia inicjatyw (kluczowe kroki, odpowiedzialności)

Efekt: zaakceptowanie przez Klienta inicjatyw do wdrożenia.

Reorganizacja i restrukturyzacja przedsiębiorstwa

Średnich rozmiarów przedsiębiorstwo z obszaru pośrednictwa i asset managementu z powodu nagłych zmian rynkowych zaczęło odnotowywać straty. Zarząd podjął decyzję o konieczności restrukturyzacji przedsiębiorstwa w celu ograniczania kosztów, wygenerowania dodatkowych przychodów oraz poprawy płynności. W ramach współpracy z Zarządem naszego Klienta przygotowaliśmy między innymi:

 • Przegląd 360 stopni w zakresie sytuacji finansowej (P&L i CF) i budowa modelu finansowego spółki do zaplanowania i monitorowania postępów restrukturyzacji
 • Identyfikacja inicjatyw przychodowych (uruchomienie nowych produktów, optymalizacja cennika produktowego, renegocjacja umów z kluczowymi klientami)
 • Identyfikacja inicjatyw kosztowych (reorganizacja modelu pracy, dostosowanie organizacji do nowej struktury produktowej, przegląd i redukcja kosztów zakupowych)
 • Identyfikacja inicjatyw płynnościowych (wydłużenie i renegocjacja zobowiązań, ściągnięcie należności, redukcja zapasów)
 • Przegląd sytuacji finansowej i strategicznej spółek inwestycyjnych klienta (sytuacja P&L i CF, sytuacja strategiczna, ryzyka w nowym otoczeniu rynkowym, priorytetyzacja działań)
 • Opracowanie planów zaradczych dla poszczególnych spółek inwestycyjnych
 • Wdrożenie metodyki zarządzania inicjatywami i planami zaradczymi (PMO, komunikacja etc.)
 • Prowadzenie PMO

Efekt: skuteczna restrukturyzacja biznesu Klienta i możliwość kontynuacji działalności. 

2. Kim są nasi Klienci?

Wróć do spisu treści

Nasze usługi kierujemy do Klientów o różnej skali i poziomie zaawansowania potrzeb. Do naszego portfolio Klientów należą między innymi:

 • mali inwestorzy, flipperzy, deweloperzy, HWNI (high net worth individuals): którzy zastanawiają się jak poukładać strategię rozwoju swojej firmy, jak budować pierwsze procesy, zastanawiają się jak poukładać nowy rodzaj transakcji, poszukują finansowania lub planują swoją strategię inwestycyjną;
 • startup’y z branży PropTech (i nie tylko): które badają możliwości pivotu swojego biznesu, chcą szybko zweryfikować jakiś pomysł biznesowy lub chcą wspólnie stworzyć nowy produkt;
 • większe firmy deweloperskie, przedsiębiorstwa budowlane, producenci materiałów budowlanych, gracze z sektora pośrednictwa, fundusze inwestycyjne i globalne korporacje spoza sektora nieruchomości: które myślą nad swoją strategią w obliczu zmian rynkowych, chcą wejść na nowy rynek, prowadzą proces due diligence czy też poszukują interim managera do dużych projektów strategicznych.

3. Czy model usługowy jest dla Ciebie?

Wróć do spisu treści

Model usługowy, choć pozwala na osiągnięcie najlepszych wyników i rekomendacji, to jest też bardziej kosztowny od modelu subskrypcyjnego. Kiedy więc należy rozważyć model usługowy dla Twojego przedsiębiorstwa?

 • Zespół zarządzający nie ma wystarczająco dużo czasu na analizę i proces decyzyjny niezbędny do stworzenia najlepszej klasy strategii,
 • Macie skrajnie różne koncepcje w organizacji i potrzebujecie niezależnego i obiektywnego spojrzenia które znajdzie punkt wspólny,
 • W Twoim zespole brakuje kompetencji analitycznych lub strategicznych,
 • Potrzebujesz rozwiązań "szytych na miarę" i dopasowanych do Twojej specyficznej sytuacji,
 • Ze względów korporacyjnych potrzebujesz niezależnego spojrzenia i "second opinion" (np. w ramach procesu tworzenia strategii, czy transakcji)

Jeżeli jednak posiadasz zasoby czasowe, silne kompetencje analityczne lub Twoje wyzwania są relatywnie proste, to zapewne wystarczą Tobie nasze standardowe analizy premium:

4. Nasze doświadczenie

Wróć do spisu treści

Członkowie zespołu FLTR posiadają wieloletnie doświadczenie nie tylko z obszaru doradzania zarządom polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw, ale także praktyczne doświadczenie menedżerskie z rynku nieruchomości.

W szczególności założyciel FLTR Jan Dziekoński (LinkedIn) jestem konsultantem biznesowy z 15-letnim doświadczeniem. W tym czasie pracował dla kilkudziesięciu polskich i międzynarodowych korporacji w zakresie strategii i analizy inwestycji, restrukturyzacji, czy optymalizacji kosztów w ramach uznanych globalnych firm doradczych (Roland Berger, PwC). Projekty obejmowały przede wszystkim branżę energetyczną, górniczą, różne sektory produkcyjne, transport, bankowość, telekomunikację, ale też dotykały sektora nieruchomościowego. Dzięki temu poznałem najlepsze praktyki wokół tego jak rozwijać lub transformować biznes, niezależnie od kraju, branży, czy etapu jego rozwoju.

Z samym rynkiem nieruchomości jest związany zawodowo od 10 lat. W 2013 r. współtworzył i był pierwszym prezesem startup’u Mzuri Investments. Następnie od 2017 do 2020 roku byłem członkiem zarządu w grupie Mzuri (operator najmu dla ok. 7.000 mieszkań), odpowiadał tam m.in. za obszar transakcyjny, inwestycyjny oraz zarządzanie spółkami portfelowymi (w tym spółek budujących własne portfele mieszkań na wynajem lub dewelopujących budynki w 100% oddawane na wynajem). Jego wiedza łączy doświadczenie konsultanta biznesowego z praktycznym i operacyjnym budowaniem i zarządzaniem biznesem liczącym kilkudziesięciu pracowników i kilkanaście projektów.

Jan Dziekoński jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (rocznik 2004-2009) na kierunku Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne.

5. Jak zacząć współpracę?

Wróć do spisu treści

Zakres, przedmiot i charakter usług konsultingowych FLTR są każdorazowo dopasowywane do specyfiki i potrzeb naszego Klienta. Zapraszamy do umówienia spotkania video z założycielem FLTR lub kontaktu mailowego w celu rozpoczęcia dialogu.