Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

O czym piszemy

W tym artykule znajdziesz stale aktualizowany plan analiz FLTR - to nad czym obecnie pracujemy
O czym piszemy
Photo by Marvin Meyer / Unsplash

FLTR to medium subskrypcyjne - regularnie, co tydzień, w piątek, subskrybenci premium otrzymają newsletter FLTR rynku poświęcony bieżącym wydarzeniom z rynku nieruchomości lub też dedykowaną analizę z serii FLTR trendów i FLTR konkurencji - poświęconych trendom rynkowym lub inspirującej konkurencji. Żeby być transparentnymi, dzielimy się planem naszej pracy i nadchodzącymi publikacjami na najbliższe miesiące. Poza newsletterami subskrybenci premium mają także dostęp do dashboardów analitycznych.


W ramach kategorii FLTR trendów i FLTR konkurencji pracujemy nad następującymi obszarami tematycznymi i szczegółowymi pytaniami analitycznymi, które uznaliśmy za najważniejsze na najbliższy czas:

👉 Stopy procentowe - scenariusze zmian
👉 Scenariusze rozwoju popytu na rynku mieszkaniowym
👉 Analizy miast wojewódzkich
👉 Trendy legislacyjne i fiskalne dla rynku nieruchomości
👉 Sektor PRS (private rented sector) - najem instytucjonalny
👉 Rynek materiałów budowlanych
👉 Finansowanie biznesu nieruchomościowego
👉 Narzędzia, procesy, koncepcje organizacyjne
👉 Pozostałe przyszłe analizy


Niezależnie od powyższych kategorii prowadzimy FLTR rynku, czyli bieżący monitoring wydarzeń rynkowych, gospodarczych i legislacyjnych wraz z syntetycznym komentarzem - obejmuje on również cykl artykułów poświęconych kwartalnemu monitoringowi krótko- i średnioterminowej sytuacji na rynku nieruchomości.

🔎 Kwartalny monitoring sytuacji na rynku nieruchomości

Monitoring rynku nieruchomości - FLTR
Seria analiz poświęconych monitoringowi sytuacji wolumenowej i cenowej na rynku nieruchomości
W górę, czy w dół - FLTR
Sztandarowy cykl analiz “W górę, czy w dół? Status gospodarki i rynku nieruchomości”, który obejmuje kwartalny monitoring krótko- i średnioterminowej sytuacji w gospodarce i na rynku nieruchomości

Współpracujący z nami autorzy i eksperci FLTR dzielą się także co jakiś czas szerszymi przemyśleniami lub analizami w ramach felietonów.

✍ Felietony autorów

Felietony - FLTR
Seria felietonów poświęconych prowadzeniu biznesu

Prowadzimy też regularne webinary z naszymi subskrybentami premium, podczas których omawiamy nasze analizy i rekomendacja oraz odpowiadamy na pytania od naszych subskrybentów.

📹 Webinary

Webinary - FLTR
Webinary dla subskrybentów FLTR poświęcone ostatnim analizom publikowanym na naszym portalu

Jeśli chcesz poznać wszystkie dotychczasowe artykuły FLTR to kliknij poniżej (UWAGA: dostęp wymaga bezpłatnej lub - w większości przypadków - płatnej subskrypcji premium).

Analizy - FLTR
Wszystkie artykuły analityczne FLTR w jednym miejscu

Nasze opinie i analizy pojawiają się także w czołowych mediach w Polsce:

🎤 FLTR w mediach
Artykuły, wystąpienia, konferencje i wypowiedzi FLTR o rynku nieruchomości w jednym miejscu

👉 Stopy procentowe - scenariusze zmian

Wróć do spisu treści

Rynek nieruchomości jest rynkiem cyklicznym i silnie powiązanym z krótkoterminową polityką monetarną. Planując rozwój biznesu nieruchomościowego wiedza kiedy spodziewać się początku nowego cyklu jest krytyczna dla podejmowania właściwych decyzji inwestycyjnych.

 • Jakie są powiązania stopy procentowej z sytuacją ekonomiczną, gospodarczą, czy polityczną?
 • Jakie jest przełożenie stopy procentowej i dostępności finansowania na warunki prowadzenia biznesu nieruchomościowego?
 • Od czego zależy kształtowanie się stopy procentowej i dostępności finansowania?
 • Jakie są bieżące scenariusze dla inflacji i stopy procentowej w Polsce do 2025 roku i od czego one zależą?
 • Jak dostosowywać strategię biznesową do różnych scenariuszy stopy procentowej?
Stopy procentowe - FLTR
Seria analiz poświęconych mechanizmowi stóp procentowych, ich wpływowi na rynek nieruchomości i scenariuszom przyszłego ich kształtu

👉 Scenariusze rozwoju popytu na rynku mieszkaniowym

Wróć do spisu treści

Popyt na sprzedaż i wynajem nieruchomości mieszkalnych zależy nie tylko od warunków finansowania, ale w dłuższym terminie zwłaszcza od trendów demograficznych, migracyjnych, konsumenckich i społeczno-ekonomicznych. Foresight obecnych i możliwych trendów w tym zakresie pozwala na skuteczniejsze konkurowanie o przyszłego Klienta.

 • Jaka jest struktura i historyczna dynamika rynku nieruchomości mieszkalnych w Polsce?
 • Co wpływa na powstawanie i zmiany popytu na nieruchomości mieszkalne?
 • Jakie są segmenty kupujących nieruchomości mieszkalnych?
 • Jakie są segmenty najemców nieruchomości mieszkalnych?
 • Jakie czynniki stymulują kreację gospodarstw domowych?
 • Jak zmiany demograficzne i migracyjne wpłyną na przyszłą strukturę popytu na nieruchomości mieszkalne?
 • Jak trendy konsumenckie i społeczne przekładają się na przyszłe zmiany w strukturze popytu mieszkaniowego?
 • W których segmentach rynku nastąpi przyszły rozwój popytu (jakie typy nieruchomości mieszkalnych, jakie rozmiary, jakie segmenty cenowe)?
 • Jak dopasować strategię biznesu nieruchomościowego do trendów popytowych?
Segmentacja klientów - FLTR
Seria analiz poświęconych segmentacji rynku nieruchomości - segmentom Klientów na których warto skupić działalność swojego biznesu

👉 Analiza miast Polski

Wróć do spisu treści

Seria analiz poświęconych demografii, ekonomii i rynkowi nieruchomości poszczególnych miast wojewódzkich Polski (i nie tylko wojewódzkich). Zupełnie inny sposób prezentowania wniosków strategicznych przez FLTR. W niniejszej serii prowadzimy analizy 360 stopni poszczególnych miast - dotykając możliwie kompleksowo wszystkich istotnych dla przedsiębiorców i inwestorów na rynku nieruchomości zagadnień. Ogólnopolskie trendy trzeba znać i rozumieć - ale w biznesie i inwestycjach nic nie zastąpi znajomości lokalnego rynku! Każda taka analiza dotyka pytań w zakresie jednego miasta:

 • Jak zmienia się ludność danego miasta?
 • Jaki jest przyrost naturalny, migracje i udział cudzoziemców?
 • Jakie sektory generują miejsca pracy i jakie są zarobki?
 • Gdzie i jakie firmy się rozwijają?
 • Ile jest studentów i gdzie są uczelnie?
 • Jaka jest charakterystyka rynku nieruchomości w danym mieście?
 • Jakie są trendy na rynku pierwotnym i wtórnym?
 • Jak wygląda rynek deweloperski?
 • Jak działa rynek najmu, PRS i PBSA?
 • Jakie dzielnice są najciekawsze inwestycyjnie?
 • W których dzielnicach rozwija się dane miasto?
 • Gdzie inwestują deweloperzy i fundusze?
 • Jakie są silne i słabe strony danego miasta pod względem inwestycyjnym?
 • Jakie są szanse i zagrożenia dla firmy lub inwestora inwestującego w danym mieście?
Analizy miast Polski - FLTR
Seria analiz poświęconych demografii, gospodarce i rynkowi nieruchomości poszczególnych miast Polski - niezbędny materiał dla wszystkich nieruchomościowych przedsiębiorców i inwestorów

👉 Trendy legislacyjne i fiskalne dla rynku nieruchomości

Wróć do spisu treści

Rynek nieruchomości w Polsce jest pod coraz większą presją legislacyjną i fiskalną. Po okresie deregulacji wielu obszarów rządzący wprowadzają coraz więcej regulacji dla sektora deweloperskiego, najmu, czy obrotu. Jednocześnie ryzyko narastającego deficytu budżetowego i presja społeczna na regulację tego rynku zwiększa fiskalizację sektora. Czego spodziewać się ze strony polityków?

 • Dokąd może zmierzać polityka legislacyjna i fiskalna dla rynku nieruchomości?
 • Jakich zmian regulacyjnych oczekiwać w sektorze deweloperskim, obrotu nieruchomościami, czy najmu?
 • Jakich zmian podatkowych możemy się spodziewać na rynku nieruchomości?
 • Jak zmiany prawne i podatkowe wpłyną na warunki prowadzenia biznesu nieruchomościowego?
 • Jak dostosować biznes nieruchomościowy do nadchodzących zmian?
Bezpieczny kredyt - FLTR
Seria analiz poświęconych założeniom i efektom wprowadzenia programu “Bezpieczny Kredyt 2%”
WIRON - analiza wpływu na rynek kredytów i nieruchomości
Możliwy wpływ wprowadzenia wskaźnika WIRON na rynek kredytów hipotecznych oraz na stymulację popytu kredytowego na nieruchomości

👉 Sektor PRS (private rented sector) - najem instytucjonalny

Wróć do spisu treści

Jednym z najszybciej rozwijających się segmentów rynku nieruchomościowego w Polsce jest sektor PRS - cechuje się on jednak innymi driverami wzrostu i oczekiwaniami. Szanse i zagrożenia płynące z tego sektora powinny być uwzględniane w rozwój biznesu nieruchomościowego.

 • Jaka jest skala i istotność sektora PRS na krajowym rynku mieszkaniowym?
 • Jaki jest model biznesowy sektora PRS?
 • Jakie strategie biznesowe wejścia, rozwoju i wyjścia przyjmuje PRS?
 • Jakie są kryteria doboru nieruchomości "inwestowalnych" przez sektor PRS?
 • Jakie są scenariusze rozwoju sektora PRS w Polsce?
 • Kim są kluczowi gracze w sektorze PRS w Polsce?
 • Kim są kluczowi gracze w sektorze PRS w Europie?
 • Jak uczestnicy ekosystemu rynku nieruchomości mogą współpracować z sektorem PRS?
 • Jak funkcjonuje rynek akademików? Kim są najwięksi gracze?
 • Jak funkcjonuje rynek nieruchomości senioralnych? Kim są najwięksi gracze?
Private rented sector: Geneza, skala i przyszłość sektora PRS w Polsce
Czym jest sektor PRS, dlaczego powstał, jak się rozwija i jaką skalę może osiągnąć, kto działa w tym sektorze, w co i gdzie inwestują inwestorzy instytucjonalni

👉 Rynek materiałów budowlanych

Wróć do spisu treści

Jednym z czynników kształtujących prowadzenie działalności na mieszkaniowym rynku pierwotnym (ale pośrednio też na rynku wtórnym) jest dostępność i koszty materiałów. Bezpieczny biznes deweloperski i budowlany posiada wiedzę co do czynników je kształtujących.

 • Jaka jest struktura kosztów materiałowych w budownictwie jedno- i wielorodzinnym?
 • Jakie są drivery cen poszczególnych materiałów budowlanych?
 • Jakie są kierunki rozwoju cen
 • Na ile globalna koniunktura wpływa na ceny poszczególnych materiałów budowlanych, a na ile ważą lokalne uwarunkowania?
 • Jakie są scenariusze ewolucji kosztów materiałów budowlanych?
 • Jak nowe technologie mogą wpłynąć na dostępność, jakość lub koszty materiałów budowlanych?

👉 Finansowanie biznesu nieruchomościowego

Wróć do spisu treści

Biznes nieruchomościowy - czy to deweloperski, pre-development, flipping, najem, czy obsługa rynku nieruchomości - wymaga finansowania. W otoczeniu zmienności stóp procentowych oraz zawirowań na rynkach finansowych i bankowych przemyślana strategia finansowania pozwoli liderom wykorzystać nadchodzący nowy cykl rynkowy.

 • Jakie są opcje finansowania funkcjonowania i wzrostu biznesu nieruchomościowego w Polsce?
 • Które kierunki finansowania są odpowiednie dla różnych podsektorów rynku nieruchomości?
 • Jak zabezpieczyć się przed ryzykami w zakresie finansowania biznesu nieruchomościowego?
 • Jak kształtować strategię finansowania biznesu nieruchomościowego w bieżących i przyszłych warunkach finansowania?
 • Jak funkcjonują segmenty rynku oparte o finansowanie dłużne?
CRE - FLTR
Seria artykułów i analiz poświęconych rynkowi nieruchomości komercyjnych (commercial real estate)

👉 Narzędzia, procesy, koncepcje organizacyjne

Wróć do spisu treści

Znajomość rynku, trendów i konkurencji nie są jedynym kluczem do sukcesu na rynku nieruchomości - równie ważny w zdobywaniu pozycji lidera, a często ważniejszy, jest odpowiedni dobór narzędzi, procesów i organizacji na których będzie się opierać nasze przedsiębiorstwo.

 • Jakie procesy funkcjonują w działalności na rynku nieruchomości?
 • W jaki sposób zwiększać efektywność procesów?
 • Jak można zorganizować działalność przedsiębiorstwa na rynku nieruchomości?
 • Jaką strukturę organizacyjną wykorzystać?
 • Jak rozwijać umiejętności, kompetencje i motywację pracowników i partnerów na rynku nieruchomości?
 • Jakimi narzędziami wspierać działalność na rynku nieruchomości?
 • Skąd pozyskiwać dane o rynku nieruchomości?
 • Jakie systemy IT warto wdrażać w firmie? Czym różnią się poszczególne narzędzia?
Narzędzia, procesy, koncepcje organizacji - FLTR
Seria analiz poświęconych zagadnieniom związanym z działalnością operacyjną na rynku nieruchomości - dobór narzędzi, procesów i organizacji na których będzie się opierać nasze przedsiębiorstwo.
Analiza cen nieruchomości - FLTR
Seria artykułów poświęconych analizowaniu cen nieruchomości i wyciąganiu wniosków z analiz
Strategia - FLTR
Seria artykułów poświęconych strategii biznesowej

🔎 FLTR rynku - monitoring sytuacji na rynku nieruchomości

Wróć do spisu treści

Kwartalny monitoring sytuacji na rynku nieruchomości

Dobrze prowadzony biznes śledzi bieżące wskaźniki i dane o sytuacji ekonomicznej, gospodarczej i popytowo-podażowej. Dzięki temu wie w jakim momencie cyklu może znajdować się rynek i jakie scenariusze na nadchodzące kwartały są najbardziej prawdopodobne.

 • Jakie jest bieżące i prognozowane otoczenie makroekonomiczne i gospodarcze?
 • Jaka jest bieżąca i prognozowana sytuacja popytowa i podażowa na rynku nieruchomości?
 • Jakie są krótko- i średnioterminowe scenariusze rozwoju rynku?
 • Które scenariusze są najbardziej prawdopodobne? Jakie są obszary ryzyka?
Monitoring rynku nieruchomości - FLTR
Seria analiz poświęconych monitoringowi sytuacji wolumenowej i cenowej na rynku nieruchomości
🔮 Rok 2024: Perspektywy i scenariusze
Czego spodziewamy się w 2024 roku i jak nam poszły prognozy na rok 2023? Pewniaki, szare nosorożce, czarne łabędzie.
Rok 2023: Perspektywy i scenariusze
Czego spodziewamy się w 2023 roku i jak nam poszły prognozy na rok 2022? Pewniaki, szare nosorożce, czarne łabędzie.
Rynek: Perspektywy i scenariusze na 2022 rok (2022.01.02)
Zobacz czego oczekiwaliśmy dla rynku nieruchomości na 2022 rok, który do normalnych zapewne należeć nie należy… Pewniaki, szare nosorożce, czarne łabędzie

✍ Felietony autorów

Wróć do spisu treści

Na koniec pozostają także felietony autorów i ekspertów FLTR o szerszej tematyce prowadzenia biznesu, zarządzania strategicznego i innych tematów powiązanych z FTLR.

Felietony - FLTR
Seria felietonów poświęconych prowadzeniu biznesu

👉 Przyszłe tematy

Wróć do spisu treści

W dalszej perspektywie czasowej chcemy się zająć takimi tematami jak:

 • Klient inwestycyjny - jak skutecznie z nim współpracować
 • Działalność najmu mieszkaniowego - jak stworzyć model biznesowy
 • PropTech - startupy, fundusze venture capital, metaverse
 • Systemy IT - jak budować przewagi na rynku nieruchomości
 • Alternatywne segmenty - kwatery pracownicze, domy senioralne, najem krótkoterminowy, segment premium

Jeśli chcesz zaproponować dodatkowe analizy i artykułu to: