Plan - nad czym teraz pracujemy

W tym artykule znajdziesz stale aktualizowany plan analiz FLTR - to nad czym obecnie pracujemy
Plan - nad czym teraz pracujemy
Photo by Marvin Meyer / Unsplash

FLTR to medium subskrypcyjne - regularnie, co tydzień, w piątek, subskrybenci premium otrzymają newsletter obejmujący FLTR rynku oraz co najmniej jeden artykuł z serii FLTR trendów i FLTR konkurencji - poświęcony wydarzeniom rynku nieruchomości, trendom i konkurencji. Żeby być transparentnymi, dzielimy się planem naszej pracy i nadchodzącymi publikacjami na najbliższe miesiące.

I tak w ramach FTLR trendów i FLTR konkurencji pracujemy obecnie nad następującymi obszarami tematycznymi i szczegółowymi pytaniami analitycznymi, które uznaliśmy za najważniejsze na najbliższy czas:

👉 Stopy procentowe - scenariusze zmian
👉 Scenariusze rozwoju popytu na rynku mieszkaniowym
👉 Trendy legislacyjne i fiskalne dla rynku nieruchomości
👉 Sektor PRS (private rented sector) - najem instytucjonalny
👉 Rynek materiałów budowlanych
👉 Finansowanie biznesu nieruchomościowego
👉 Narzędzia, procesy, koncepcje organizacyjne
👉 Pozostałe przyszłe analizy

Niezależnie prowadzimy cotygodniowy FLTR rynku, czyli bieżący monitoring wydarzeń rynkowych, gospodarczych i legislacyjnych wraz z syntetycznym komentarzem - obejmuje on również cykl artykułów poświęconych kwartalnemu monitoringowi krótko- i średnioterminowej sytuacji na rynku nieruchomości.

🔎 Kwartalny monitoring sytuacji na rynku nieruchomości

Współpracujący z nami autorzy i eksperci FLTR dzielą się także co jakiś czas szerszymi przemyśleniami lub analizami w ramach felietonów.

✍ Felietony autorów

Prowadzimy też regularne webinary z naszymi subskrybentami premium, podczas których omawiamy nasze analizy i rekomendacja oraz odpowiadamy na pytania od naszych subskrybentów.

📹 Webinary

Jeśli chcesz poznać wszystkie dotychczasowe artykuły FLTR to kliknij poniżej (UWAGA: dostęp wymaga bezpłatnej lub - w większości - płatnej subskrypcji premium).


👉 Stopy procentowe - scenariusze zmian

Rynek nieruchomości jest rynkiem cyklicznym i silnie powiązanym z krótkoterminową polityką monetarną. Planując rozwój biznesu nieruchomościowego wiedza kiedy spodziewać się początku nowego cyklu jest krytyczna dla podejmowania właściwych decyzji inwestycyjnych.

 • Jakie są powiązania stopy procentowej z sytuacją ekonomiczną, gospodarczą, czy polityczną?
 • Jakie jest przełożenie stopy procentowej i dostępności finansowania na warunki prowadzenia biznesu nieruchomościowego?
 • Od czego zależy kształtowanie się stopy procentowej i dostępności finansowania?
 • Jakie są bieżące scenariusze dla inflacji i stopy procentowej w Polsce do 2025 roku i od czego one zależą?
 • Jak dostosowywać strategię biznesową do różnych scenariuszy stopy procentowej?
Stopy procentowe: Aktualizacja scenariuszy do 2025+ z kwietnia 2023 (część 6)
Szósty odcinek serii analiz o stopach procentowych aktualizuje najbardziej prawdopodobne scenariusze stóp procentowych na lata 2023-2025 wg stanu wiedzy na kwiecień 2023
Stopy procentowe: Jak dopasować strategię biznesu do przyszłych warunków
Wnioski strategiczne i rekomendacje strategiczne FLTR zbudowane w oparciu o scenariusze zmian stóp procentowych
Stopy procentowe: Scenariusze ewolucji stóp procentowych do 2025+
Czwarty odcinek serii analiz o stopach procentowych bada i opisuje najbardziej prawdopodobne scenariusze stóp procentowych na lata 2023-2025
Stopy procentowe: Efekty polityki pieniężnej w skali makro
Trzeci odcinek serii analiz o stopach procentowych pokazuje z lotu ptaka w jaki sposób wpływają one na gospodarkę w skali makro - to ostatni krok przed budową scenariuszy stopy procentowej
Analiza projekcji inflacji i PKB według NBP - listopad 2022
Krótka synteza listopadowej projekcji inflacji i PKB autorstwa NBP oraz komentarz dotyczący obszarów ryzyka
Stopy procentowe: Jak w skali mikro wpływają na rynek nieruchomości
Drugi odcinek serii analiz o stopach procentowych przekłada teorię na praktykę - w jaki sposób realnie stopy procentowe wpływają w skali mikro na rynek nieruchomości
Stopy procentowe: Czym są i jak wpływają na cykliczność gospodarki i rynku nieruchomości
Niniejsza analiza jest pierwszą z serii poświęconej scenariuszom ewolucji stóp procentowych oraz możliwych strategii prowadzenia biznesu nieruchomościowego w ich otoczeniu - jest najbardziej teoretyczna, ale niezbędna do zrozumienia konsekwencji wspomnianych scenariuszy
Trendy: Dlaczego stopy procentowe jednak mogą pójść do góry? (2021.01.17)
Zapomnieliśmy jak to było, gdy na lokacie zarabiało się 5% rocznie – ba, 2% sprzed roku brzmi jak fikcja, analogicznie z kosztami kredytu. A szkoda, bo ten czynnik nagle może stać się bardzo realny.

👉 Scenariusze rozwoju popytu na rynku mieszkaniowym

Popyt na sprzedaż i wynajem nieruchomości mieszkalnych zależy nie tylko od warunków finansowania, ale w dłuższym terminie zwłaszcza od trendów demograficznych, migracyjnych, konsumenckich i społeczno-ekonomicznych. Foresight obecnych i możliwych trendów w tym zakresie pozwala na skuteczniejsze konkurowanie o przyszłego Klienta.

 • Jaka jest struktura i historyczna dynamika rynku nieruchomości mieszkalnych w Polsce?
 • Co wpływa na powstawanie i zmiany popytu na nieruchomości mieszkalne?
 • Jakie są segmenty kupujących nieruchomości mieszkalnych?
 • Jakie są segmenty najemców nieruchomości mieszkalnych?
 • Jakie czynniki stymulują kreację gospodarstw domowych?
 • Jak zmiany demograficzne i migracyjne wpłyną na przyszłą strukturę popytu na nieruchomości mieszkalne?
 • Jak trendy konsumenckie i społeczne przekładają się na przyszłe zmiany w strukturze popytu mieszkaniowego?
 • W których segmentach rynku nastąpi przyszły rozwój popytu (jakie typy nieruchomości mieszkalnych, jakie rozmiary, jakie segmenty cenowe)?
 • Jak dopasować strategię biznesu nieruchomościowego do trendów popytowych?
Segmentacja demograficzna: Demografia Polski z lotu ptaka (część 5A)
Jak zmienia się Polska demografia - gdzie rodzi się i umiera najwięcej Polaków?
Segmentacja: Jak rozwija się rynek najmu długoterminowego w Polsce (część 4 - uzupełniona)
Których najemców przybywa, a których ubywa - i dlaczego ma to miejsce?
Segmentacja rynku: Jak zachowuje się rynek domów jednorodzinnych i bliźniaków (część 3)
Gdzie rośnie popyt na domy jednorodzinne i bliźniaki - regiony, województwa, miasta, a może tereny podmiejskie i wiejskie - oraz jaka jest aktywność budowlana na tym rynku
Segmentacja rynku: najszybciej rosnące rynki mieszkaniowe (uzupełnienie części 2)
Szczegółowy przegląd 371 miast i powiatów pod względem dynamiki sprzedaży w latach 2010-2021
Segmentacja rynku: na które mieszkania jest największy popyt (część 2)
Popyt na które mieszkania rośnie najszybciej - szczegółowe trendy popytu na mieszkania pod względem lokalizacji oraz rozmiaru
Segmentacja rynku: Wprowadzenie i jak rosła wartość polskiego rynku nieruchomości mieszkalnych (część 1)
Czym jest segmentacja i jak ją można stosować, z czego się składa i jak duży jest rynek nieruchomości, jak w ostatniej dekadzie rosła jego wartość i wolumen obrotu
7 argumentów jak przekonać wahającego się Klienta i skutecznie zamykać transakcje w 2023 roku?
Niepewność stóp procentowych, WIRON, przyszłe ceny spowodowały wahanie Klientów i brak zawierania transakcji - dzielimy się 7 pomysłami i taktykami jak szczerze i skutecznie rozmawiać z wahającym się Klientem, żeby odblokować transakcje i dobrze prosperować w 2023 roku

👉 Trendy legislacyjne i fiskalne dla rynku nieruchomości

Rynek nieruchomości w Polsce jest pod coraz większą presją legislacyjną i fiskalną. Po okresie deregulacji wielu obszarów rządzący wprowadzają coraz więcej regulacji dla sektora deweloperskiego, najmu, czy obrotu. Jednocześnie ryzyko narastającego deficytu budżetowego i presja społeczna na regulację tego rynku zwiększa fiskalizację sektora. Czego spodziewać się ze strony polityków?

 • Dokąd może zmierzać polityka legislacyjna i fiskalna dla rynku nieruchomości?
 • Jakich zmian regulacyjnych oczekiwać w sektorze deweloperskim, obrotu nieruchomościami, czy najmu?
 • Jakich zmian podatkowych możemy się spodziewać na rynku nieruchomości?
 • Jak zmiany prawne i podatkowe wpłyną na warunki prowadzenia biznesu nieruchomościowego?
 • Jak dostosować biznes nieruchomościowy do nadchodzących zmian?
WIRON - analiza wpływu na rynek kredytów i nieruchomości
Możliwy wpływ wprowadzenia wskaźnika WIRON na rynek kredytów hipotecznych oraz na stymulację popytu kredytowego na nieruchomości
Program “Bezpieczny Kredyt 2%” - możliwe zmiany w programie (część 3)
Przegląd prawdopodobnych i możliwych zmian w kryteriach programu “BK2%” oraz wpływu tych zmian na dotychczasową ocenę i skutki programu
Program “Bezpieczny Kredyt 2%” - wpływ na rynek kredytów, nieruchomości i gospodarkę (część 2)
Ocena efektów programu “Bezpieczny Kredyt 2%” na rynek kredytowy, rynek nieruchomości oraz wybrane efekty gospodarcze - czego się spodziewać w poszczególnych obszarach
Program “Bezpieczny Kredyt 2%” - analiza jakościowa i ilościowa (część 1)
Analiza oczekiwanych efektów programu “Bezpieczny Kredyt 2%” na rynek nieruchomości i rynek kredytów hipotecznych - odpowiadamy na pytanie jakie będą efekty finansowe programu, ile nowych kredytów i transakcji może zostać dzięki niemu wygenerowanych, kto je zaciągnie oraz na jaki rynek one trafią

👉 Sektor PRS (private rented sector) - najem instytucjonalny

Jednym z najszybciej rozwijających się segmentów rynku nieruchomościowego w Polsce jest sektor PRS - cechuje się on jednak innymi driverami wzrostu i oczekiwaniami. Szanse i zagrożenia płynące z tego sektora powinny być uwzględniane w rozwój biznesu nieruchomościowego.

 • Jaka jest skala i istotność sektora PRS na krajowym rynku mieszkaniowym?
 • Jaki jest model biznesowy sektora PRS?
 • Jakie strategie biznesowe wejścia, rozwoju i wyjścia przyjmuje PRS?
 • Jakie są kryteria doboru nieruchomości "inwestowalnych" przez sektor PRS?
 • Jakie są scenariusze rozwoju sektora PRS w Polsce?
 • Kim są kluczowi gracze w sektorze PRS w Polsce?
 • Kim są kluczowi gracze w sektorze PRS w Europie?
 • Jak uczestnicy ekosystemu rynku nieruchomości mogą współpracować z sektorem PRS?
 • Jak funkcjonuje rynek akademików? Kim są najwięksi gracze?
 • Jak funkcjonuje rynek nieruchomości senioralnych? Kim są najwięksi gracze?

👉 Rynek materiałów budowlanych

Jednym z czynników kształtujących prowadzenie działalności na mieszkaniowym rynku pierwotnym (ale pośrednio też na rynku wtórnym) jest dostępność i koszty materiałów. Bezpieczny biznes deweloperski i budowlany posiada wiedzę co do czynników je kształtujących.

 • Jaka jest struktura kosztów materiałowych w budownictwie jedno- i wielorodzinnym?
 • Jakie są drivery cen poszczególnych materiałów budowlanych?
 • Jakie są kierunki rozwoju cen
 • Na ile globalna koniunktura wpływa na ceny poszczególnych materiałów budowlanych, a na ile ważą lokalne uwarunkowania?
 • Jakie są scenariusze ewolucji kosztów materiałów budowlanych?
 • Jak nowe technologie mogą wpłynąć na dostępność, jakość lub koszty materiałów budowlanych?

👉 Finansowanie biznesu nieruchomościowego

Biznes nieruchomościowy - czy to deweloperski, pre-development, flipping, najem, czy obsługa rynku nieruchomości - wymaga finansowania. W otoczeniu zmienności stóp procentowych oraz zawirowań na rynkach finansowych i bankowych przemyślana strategia finansowania pozwoli liderom wykorzystać nadchodzący nowy cykl rynkowy.

 • Jakie są opcje finansowania funkcjonowania i wzrostu biznesu nieruchomościowego w Polsce?
 • Które kierunki finansowania są odpowiednie dla różnych podsektorów rynku nieruchomości?
 • Jak zabezpieczyć się przed ryzykami w zakresie finansowania biznesu nieruchomościowego?
 • Jak kształtować strategię finansowania biznesu nieruchomościowego w bieżących i przyszłych warunkach finansowania?
Nieruchomości komercyjne - skąd biorą się ich problemy i czy mogą być dla nas istotne?
Czym są nieruchomości komercyjne, skąd biorą się problemy z ich defaultami i jakie ma to przełożenie na sektor bankowy oraz nieruchomości mieszkaniowe

👉 Narzędzia, procesy, koncepcje organizacyjne

Znajomość rynku, trendów i konkurencji nie są jedynym kluczem do sukcesu na rynku nieruchomości - równie ważny w zdobywaniu pozycji lidera, a często ważniejszy, jest odpowiedni dobór narzędzi, procesów i organizacji na których będzie się opierać nasze przedsiębiorstwo.

 • Jakie procesy funkcjonują w działalności na rynku nieruchomości?
 • W jaki sposób zwiększać efektywność procesów?
 • Jak można zorganizować działalność przedsiębiorstwa na rynku nieruchomości?
 • Jaką strukturę organizacyjną wykorzystać?
 • Jak rozwijać umiejętności, kompetencje i motywację pracowników i partnerów na rynku nieruchomości?
 • Jakimi narzędziami wspierać działalność na rynku nieruchomości?
 • Skąd pozyskiwać dane o rynku nieruchomości?
 • Jakie systemy IT warto wdrażać w firmie? Czym różnią się poszczególne narzędzia?
Skąd pozyskiwać dane do analiz rynku nieruchomości (część 2)?
Jakimi raportami i źródłami danych można się posługiwać do analizowania rynku nieruchomości i wspierania pracy dewelopera, agenta nieruchomości, pośrednika, czy firmy budowlanej? Część druga będzie poświęcona danym o ekonomii i gospodarce
Skąd pozyskiwać dane do analiz rynku nieruchomości (część 1)?
Jakimi raportami i źródłami danych można się posługiwać do analizowania rynku nieruchomości i wspierania pracy dewelopera, agenta nieruchomości, pośrednika, czy firmy budowlanej? Część pierwsza będzie poświęcona danym o rynku nieruchomości

🔎 FLTR rynku - monitoring sytuacji na rynku nieruchomości

Kwartalny monitoring sytuacji na rynku nieruchomości

Dobrze prowadzony biznes śledzi bieżące wskaźniki i dane o sytuacji ekonomicznej, gospodarczej i popytowo-podażowej. Dzięki temu wie w jakim momencie cyklu może znajdować się rynek i jakie scenariusze na nadchodzące kwartały są najbardziej prawdopodobne.

 • Jakie jest bieżące i prognozowane otoczenie makroekonomiczne i gospodarcze?
 • Jaka jest bieżąca i prognozowana sytuacja popytowa i podażowa na rynku nieruchomości?
 • Jakie są krótko- i średnioterminowe scenariusze rozwoju rynku?
 • Które scenariusze są najbardziej prawdopodobne? Jakie są obszary ryzyka?
Sprzedaż mieszkań i kredyty mieszkaniowe - Główne wskaźniki aktywności na rynku nieruchomości w kwietniu 2023
Jakie były wskaźniki aktywności rynku w kwietniu 2023 i w całym Q1 - na rynku pierwotnym, wtórnym i kredytowym
Status gospodarki i rynku nieruchomości w Q1 2023 (nagranie webinaru premium)
Status gospodarki i rynku nieruchomości w Q1 2023 - Nagranie i materiały z webinaru dla subskrybentów premium 10 marca 2023
Przegląd danych o cenach mieszkań wg NBP - Q4 2022
Pogłębiony przegląd danych o cenach mieszkań w Q4 2022 opublikowanych przez NBP
Rok 2023: Perspektywy i scenariusze
Czego spodziewamy się w 2023 roku i jak nam poszły prognozy na rok 2022? Pewniaki, szare nosorożce, czarne łabędzie.
Przegląd danych o cenach mieszkań wg NBP - Q3 2022
Pogłębiony przegląd danych o cenach mieszkań w Q3 2022 opublikowanych przez NBP
Rynek: Skrót sytuacji w ekonomii i na rynku nieruchomości Q3 2022
Trzeci kwartał 2022 - zwłaszcza okres powakacyjny - przyniósł pogłębienie kilku kluczowych trendów, które obserwowaliśmy już od miesięcy w ekonomii i na rynku nieruchomości. Poznaj skalę ochłodzenia na rynku nieruchomości w Q3 2022
Rynek: Podsumowanie Q2 2022 oraz aktualne scenariusze (2022.06.26)
Drugi kwartał 2022 - zwłaszcza reperkusje rosyjskiej agresji - przyniósł sporo punktów zwrotnych w ekonomii i na rynku nieruchomości. Poznaj ich wpływ na prawdopodobną ewolucję sytuacji rynkowej
Rynek: Perspektywy i scenariusze na 2022 rok (2022.01.02)
Zobacz czego oczekiwaliśmy dla rynku nieruchomości na 2022 rok, który do normalnych zapewne należeć nie należy… Pewniaki, szare nosorożce, czarne łabędzie

✍ Felietony autorów

Na koniec pozostają także felietony autorów i ekspertów FLTR o szerszej tematyce prowadzenia biznesu, zarządzania strategicznego i innych tematów powiązanych z FTLR.

Foresight - zarządzanie biznesem nieruchomościowym w okresach zmienności
Trwająca obecnie radykalna zmiana struktury popytu na rynku nieruchomości zastała wiele nieprzygotowanych firm i inwestorów. Jak można zaradzić takim sytuacjom w przyszłości?

👉 Przyszłe tematy

W dalszej perspektywie czasowej chcemy się zająć takimi tematami jak:

 • Klient inwestycyjny - jak skutecznie z nim współpracować
 • Działalność deweloperska - Strategie i modele biznesowe na nowe czasy
 • Działalność najmu mieszkaniowego - jak stworzyć model biznesowy
 • PropTech - startupy, fundusze venture capital, metaverse
 • Systemy IT - jak budować przewagi na rynku nieruchomości
 • Alternatywne segmenty - kwatery pracownicze, domy senioralne, najem krótkoterminowy, segment premium

Jeśli chcesz zaproponować dodatkowe analizy i artykułu to: