Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
10 min read

🔮 Rok 2024: Perspektywy i scenariusze

Czego spodziewamy się w 2024 roku i jak nam poszły prognozy na rok 2023? Pewniaki, szare nosorożce, czarne łabędzie.
🔮 Rok 2024: Perspektywy i scenariusze
Photo by Moritz Knöringer / Unsplash

Przeczytanie streszczenia zajmie tylko 5 minut!

Każdy rok w FLTR tradycyjnie zaczynamy przedstawieniem perspektyw i prognoz na nadchodzące 12 miesięcy. Jednocześnie podsumowujemy najważniejsze wydarzenia w gospodarce i rynku nieruchomości, wykonując także rachunek sumienia co do naszych poprzednich prognoz. Rok 2023 zaczął się rekordową inflacją, obawami o gospodarkę, marazmem na rynku deweloperskim i ekstremalnie wysoką ofertą rynkową. Koniec roku to szczyt "emocji", a może i nawet FOMO na rynku obrotu - pod znakiem "czarnego łabędzia" jakim okazał się "Bezpieczny Kredyt 2%" - ale też i przewidzianej przez nas słabości rynku najmu. Przekrój scenariuszy na 2024 rok okazuje się równie szeroki, a pierwsze skrzypce nich znowu będą odgrywali politycy. Zapraszamy do poznania Perspektyw i scenariuszy FLTR na 2024 rok!

Kilka wybranych liczb z naszej analizy:

👍 11 - w tylu prognozach trafiliśmy w 2023 roku
👉 8 - tyle prognoz okazało się tylko częściowo trafnych
👎 7 - tyle scenariuszy okazało się błędnych i nietrafionych
🎯 8 - tyle widzimy "pewniaków" dla otoczenia makro oraz rynku nieruchomości na 2024
🦏 16 - tyle "szarych nosorożców" widzimy dla otoczenia makro oraz rynku nieruchomości na 2024
🦢 12 - tyle "czarnych łabędzi" dla otoczenia makro oraz rynku nieruchomości na 2024 wskazaliśmy
🚀 5 - tyle wskazaliśmy działań dla każdego przedsiębiorcy i inwestora, żeby przygotować się na 2024 rok


Spis treści:


Pewniaki, szare nosorożce, czarne łabędzie - czym są?

Zanim zaczniemy z meritum prognoz, wyjaśnijmy w jaki sposób przedstawiamy nasze prognozy roczne. Nie mają one na celu wskazanie konkretnego wydarzenia, czy wskaźnika ekonomicznego ("w mieście X ceny mieszkań wzrosną do Y", czy "inflacja osiągnie poziom Z") - z powodów o których pisaliśmy w poniższym felietonie.

Foresight - zarządzanie biznesem nieruchomościowym w okresach zmienności
Trwająca obecnie radykalna zmiana struktury popytu na rynku nieruchomości zastała wiele nieprzygotowanych firm i inwestorów. Jak można zaradzić takim sytuacjom w przyszłości?

Nasze przewidywania roczne mają za zadanie oddać ducha czasu, czy wskazać procesy i trendy, które mogą zachodzić - gdyż to one często mają większe znaczenie, niż punktowe prognozy. Dla praktyczności dzielimy te wydarzenia na trzy kategorie:

  • "Pewniaki": zdarzenia wysoce prawdopodobne, ale też znane i akceptowane publicznie, a więc pojawiające się w działaniach i strategiach innych
  • "Szare nosorożce": są to również prawdopodobne zdarzenia - często stanowią naturalną konsekwencję "pewniaków" - ale są zbywane i umniejszane. W efekcie nie zawsze pojawiają się w strategiach szerszego rynku
  • "Czarne łabędzie": to mało prawdopodobne zdarzenia, które w razie wystąpienia miałyby bardzo istotny wpływ na nasz biznes i inwestycje (tym się odróżniają od "szumu", który pokazałby nam całe spektrum różnych wydarzeń).

Ważna uwaga: "czarny łabędź" w naszym rozumieniu jest mimo wszystko bardziej prawdopodobny jego książkowych definicji zdarzeń "niemożliwych do przewidzenia". Kierujemy się tu praktycznością, niż rygorem definicji.

Informacje o serii corocznych prognoz

Poprzednie scenariusze i prognozy na 2023 rok znajdą Państwo tutaj:

Rok 2023: Perspektywy i scenariusze
Czego spodziewamy się w 2023 roku i jak nam poszły prognozy na rok 2022? Pewniaki, szare nosorożce, czarne łabędzie.

Streszczenie menedżerskie i kluczowe wnioski:

Przejdź do spisu treści

Przeczytanie streszczenia zajmie tylko 5 minut!

1. 2023 rok - jak nam poszło? Przewidywania na 2023 rok w większości się sprawdziły – głównym zaskoczeniem było tempo spadku inflacji i obniżek stóp procentowych. Na rynku nieruchomości głównym zaskoczeniem była skala efektów „BK2%”, większość jednak była trafna

  • Otoczenie makro: W 2023 roku oczekiwane było spowolnienie gospodarcze, powolny spadek inflacji, wysokie stopy procentowe i ograniczenie wydatków konsumentów i biznesu. Większość pewniaków sprawdziła się, choć były też zaskoczenia. W efekcie trafność oczekiwań w 2023 roku w obszarze makro była całkiem wysoka, zwłaszcza w przypadku „czarnych łabędzi” (obniżki stóp jeszcze w II poł. 2023, spadek inflacji szybszy od prognoz)! Gorzej poszły „szare nosorożce” (nie sprawdziły się scenariusze uporczywej inflacji, ale trafione było oczekiwanie presji globalnych banków centralnych na wysokie stopy)
  • Rynek nieruchomości: Wśród pewniaków na 2023 oczekiwano niskich obrotów w większości segmentów nieruchomości mieszkalnych oraz kredytów, przejścia najmu w tryb „uśpienia” i aktywności obcokrajowców – jednak niemal wszyscy (także my) nie docenili skali wpływu „BK2%”. Wymieniliśmy też osiem „szarych nosorożców” rynku nieruchomości – głównym „nietrafionym” były korekty cenowe, które wykluczył program „Bezpieczny Kredyt”. Większość jednak była co najmniej trafiona – wzrosły regulacje, przybyło upadłości i konsolidacji w sektorze, rozwijały się alternatywy do posiadania mieszkania, staniały materiały budowlane. Spełniły się także w pełni dwa i częściowo też dwa z sześciu „czarnych łabędzi”, które mogły wywrócić nasze oczekiwania oraz plany – największym zaskoczenie był skok cen mieszkań, i to mimo braku wzrostu czynszów najmu, obserwowaliśmy także nowe konflikty zbrojne, rządząca koalicja utraciła władzę (co wpłynie na kształt polityk na 2024 r.)

Ten post jest dostępny wyłącznie dla subskrybentów premium