Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
36 min read Plan Light & Pro

Stopy procentowe: Jak w skali mikro wpływają na rynek nieruchomości (część 2)

Drugi odcinek serii analiz o stopach procentowych przekłada teorię na praktykę - w jaki sposób realnie stopy procentowe wpływają w skali mikro na rynek nieruchomości
Stopy procentowe: Jak w skali mikro wpływają na rynek nieruchomości (część 2)
Photo by Alexander Grey / Unsplash

Streszczenie menedżerskie i kluczowe wnioski:

  • Stopy procentowe, poza wpływem na szeroką gospodarkę (skalę makro, która zostanie omówiona w kolejnej części serii) posiadają też mikroekonomiczne efekty wpływające na zachowania poszczególnych uczestników rynku - ich możliwości kredytowe, popyt, zachowania sprzedażowe, pozycję kosztową, czy elastyczność cenową.
  • Mikroefekty zmiany stóp procentowych można podzielić na bezpośrednie i wtórne (wynikające z bezpośrednich efektów lub innych wtórnych efektów). Część efektów może być opóźniona czasowo, część efektów ma odwrotny na siebie wpływ. Efekty mogą być wywoływane przez nominalne lub realne stopy procentowe, jak i samo tempo zmian stóp procentowych.

Ten post jest dostępny wyłącznie dla subskrybentów Light & Pro