Dashboard 1: Ceny lokali mieszkalnych w Polsce wg NBP

Dashboard 1: Ceny lokali mieszkalnych w Polsce wg NBP
Photo by Kenny Eliason / Unsplash

Dashboard analityczny z cenami ofertowymi i transakcyjnymi lokali mieszkalnych na rynku pierwotnym i wtórnym w 17 miastach Polski od 2006 roku na bazie danych NBP.


Do czego można używać tego dashboardu:

Wróć do menu

Dashboard cenowy NBP służy do analiz strategicznych cen lokali mieszkalnych. Za jego pomocą można odpowiedzieć na pytania:

 • Jaka jest sytuacja cenowa na rynku pierwotnym i wtórnym (czy ceny rosną czy spadają) w moim mieście?
 • Które rynki rosną / spadają szybciej, a które wolniej?
 • Gdzie kierować się z inwestycjami lub z których rynków wychodzić?
 • Jakie zakładać dyskonta cenowe przy analizie projektów deweloperskich i flippingowych?
 • Jak zachowują się poszczególne lokalne rynki?

Dashboard jest skierowany do szerokiego grona adresatów:

 • Prywatny inwestor na rynku najmu mieszkań / flippingu
 • Deweloper mieszkań i domów
 • Pośrednik w obrocie nieruchomościami
 • Rzeczoznawca majątkowy
 • Doradca kredytowy
 • Fundusz inwestycyjny

Więcej o jego zastosowaniach opowiedzieliśmy w tym artykule:

Ceny nieruchomości: jak je analizować i wyciągać wnioski? (część 1 - metodyka)
Podstawowe zastosowania, podejścia, miary i źródła danych do analizowania cen nieruchomości

Kluczowe funkcjonalności dashboardu:

Wróć do menu

Funkcjonalności:

 • Wyświetlanie nominalnych cen ofertowych i transakcyjnych
 • Obliczanie dynamiki procentowej w ujęciu kwartalnym i rocznym
 • Analiza w ilu miastach nastąpiły wzrosty lub spadki cen
 • Obliczanie dyskonta cen transakcyjnych od ofertowych
 • Kluczowe wnioski opisane osobno dla rynku pierwotnego i wtórnego
 • Analiza poszczególnych miast
 • Wyświetlanie danych w postaci tabeli

Zakres danych:

 • Lokale mieszkalne
 • Rynek pierwotny i wtórny
 • Ceny ofertowe, ceny transakcyjne, indeks hedoniczny, dynamika cen
 • 16 miast wojewódzkich (oraz Gdynia) i ich agregaty
 • Dane od Q3 2006 roku do Q2 2023

Przykładowy zrzut ekranu głównej zakładki:


Przykładowe analizy na bazie tych danych:

Wróć do menu

Na bazie danych NBP opracowywaliśmy m.in. poniższe analizy:

W górę, czy w dół: Status gospodarki i rynku nieruchomości w Q3 2023
Kwartalny przegląd sytuacji w ekonomii i na rynku nieruchomości - edycja na Q3 2023
Analiza danych o cenach mieszkań wg NBP - Q1 2023
Pogłębiony przegląd i analiza danych o cenach mieszkań w Q1 2023 opublikowanych przez NBP
Przegląd danych o cenach mieszkań wg NBP - Q3 2022
Pogłębiony przegląd danych o cenach mieszkań w Q3 2022 opublikowanych przez NBP

Ten post jest dostępny wyłącznie dla subskrybentów w wersji premium. Testuj za darmo przez 8 dni!