Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
22 min read Plan Pro

Ceny nieruchomości: jak je analizować i wyciągać wnioski? (część 1 - metodyka)

Podstawowe zastosowania, podejścia, miary i źródła danych do analizowania cen nieruchomości
Ceny nieruchomości: jak je analizować i wyciągać wnioski? (część 1 - metodyka)
Photo by Kostiantyn Li / Unsplash

Przeczytanie streszczenia zajmie tylko 5 minut!

😱 Analysis paralysis - to zjawisko braku podejmowania decyzji, które jest spowodowane nadmiernym poświęceniem czasu na analizę (czy też nadmierne jego "przeintelektualizowanie") danego problemu. Bardzo często występuje w sytuacjach podejmowania decyzji strategicznych lub inwestycyjnych - a na rynku nieruchomości bardzo często jest sprowadzane do analizy cen. Jeśli więc analizowanie cen nieruchomości jest dla Ciebie niezrozumiałe, nie wiesz od czego zacząć, z jakich źródeł skorzystać lub nie wiesz jak wyciągać wnioski z analiz - to ta seria artykułów jest dla Ciebie. Jest to jeden z najważniejszych obszarów prowadzenia biznesu nieruchomościowego, który najczęściej wymieniali Państwo w odpowiedziach na nasze ankiety preferencji subskrybentów FLTR.

Niniejsza seria została podzielona na dwie części - pierwsza (opisana poniżej) przedstawia temat analizy cenowej od strony metodycznej - stanowi ona swoisty słownik i wyrównanie wiedzy wśród czytelników. Omówiliśmy w niej główne zastosowania analiz cenowych, podejścia do szacowania wartości rynkowej, metryki podstawowe i uzupełniające oraz źródła danych do analiz. W drugiej części (którą opublikowaliśmy w połowie września 2023) skupiliśmy się na konkretnych case studies analizy cen, a więc stawianiu i weryfikacji hipotez oraz wyciągania wniosków w bardzo praktycznych pytaniach - z zastosowaniem różnych narzędzi i sposobów analizy cen. W efekcie cała seria będzie dawać odpowiedzi na podstawowe zagadnienia związane z analizą cen nieruchomości.

Ceny nieruchomości: jak je analizować i wyciągać wnioski? (część 2 - case study wyceny)
Studium przypadku wyceny lokalu mieszkalnego o przeznaczeniu “konsumpcyjnym, “inwestycyjnym” oraz analiza szczególnych sytuacji

Artykuł jest kontynuacją szerszej kategorii artykułów poświęconych narzędziom, procesom i strukturom organizacyjnym w biznesie nieruchomościowym (w szczególności styczniu i lutym 2023 wydaliśmy dwa artykuły poświęcone różnym źródłom danych). Jej celem jest zaprezentowanie i omówienie różnych koncepcji, narzędzi oraz procesów, które usprawnią i ulepszą działanie Twojego biznesu czy też pomogą podczas realizacji kolejnego procesu inwestycyjnego.

👍
UWAGA: Niniejsza artykuł powstał w celu zaprezentowania metod i sposobów analizy cen nieruchomości stosowanych w praktyce biznesowej na rynku nieruchomości. W szczególności niniejszy materiał nie stanowi szkolenia w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego regulowanego Ustawą o gospodarce nieruchomościami, a jego wnioski nie muszą być zbieżne ze standardami stosowanymi przez uprawnionych rzeczoznawców majątkowych

Kilka wybranych liczb z naszego artykułu:

💡 3 - tyle głównych zastosowań analiz cenowych postanowiliśmy wyróżnić i opisać
💰 2 - tyle podejść do szacowania wartości rynkowej nieruchomości postanowiliśmy przybliżyć (od strony analityki biznesowej - nie jesteśmy rzeczoznawcami majątkowymi 😉)
🏘️ 3 - tyle metod w podejściu porównawczym pokrótce omówiliśmy
💸 2 - tyle zaawansowanych metod dochodowych, pochodzących z rynków finansowych i wyceny spółek omówiliśmy
📊 7 - tyle metryk (podstawowych i uzupełniających) do analiz cenowych opisaliśmy (jest ich oczywiście więcej)
🔎 7 - tyle grup źródeł danych do analiz cenowych opracowaliśmy, podając dla każdej zalety, wady i najlepsze zastosowania
📃 6 - tyle opisaliśmy źródeł raportów rynkowych do analiz cenowych, podając przy tym ich potencjalne wykorzystanie (wybraliśmy naszym zdaniem najlepsze, ale oczywiście jest ich więcej 😊)

Zapraszamy do lektury!


Spis treści:

Ten post jest dostępny wyłącznie dla subskrybentów Pro