Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
12 min read Plan Pro

Regulacje środowiskowe i energetyczne a rynek nieruchomości - część 2: programy dofinansowania i wpływ na rynek nieruchomości

Jakie są programy finansowania inwestycji środowiskowych w budynkach, jak regulacje wpłyną na rynek nieruchomości oraz jak do tego dostosować swój biznes
Regulacje środowiskowe i energetyczne a rynek nieruchomości - część 2: programy dofinansowania i wpływ na rynek nieruchomości

Przeczytanie streszczenia zajmie tylko 5 minut!

Dekarbonizacja i termomodernizacja budownictwa - to nie tylko przymus płynący ze strony regulacji, ale też możliwości wynikające z programów dofinansowania oraz zmian rynkowych, jakie te regulacje przyniosą. W drugiej części naszej analizy omówiliśmy 6 głównych programów dofinansowania do termomodernizacji, z których mogą korzystać zarówno osoby fizyczne, jak też wspólnoty i spółki prawa handlowego na szeroki zakres działań. Tłumaczymy też możliwe przyszłe źródła finansowania. Jednocześnie omawiamy jakich 5 zmian owe programy i finansowanie mogą przynieść na rynku nieruchomości - zmienić relatywną atrakcyjność różnych segmentów, czy też wywołać nowe trendy i możliwości. Na koniec omawiamy 5 możliwych strategii reakcji na zagrożenia i szanse płynące z regulacji i finansowania.

Kilka wybranych liczb z naszej analizy:

💰 6 - tyle programów dofinansowania oferowanych przez NFOŚiGW i BKG przeanalizowaliśmy
🧐 7 - tyle opcji wymieniliśmy w ramach zakresu finansowania
💸 135 tys. PLN - tyle wynosi najwyższa możliwa dotacja spośród analizowanych programów (program "Czyste Powietrze")
🤩 5 - tyle z opisanych przez nas programów ma bezzwrotny charakter dotacji
🤯 103 mld PLN - tyle wynosi największy możliwy budżet spośród analizowanych programów (program "Czyste Powietrze")
🫰 3 - tyle pozostałych (poza programami) mechanizmów wspierających przedsięwzięcia termomodernizacyjne i dekarbonizacyjne opisaliśmy
🔮 3 - tyle potencjalnych przyszłych programów dofinansowania przedstawiliśmy
👉 5 - tyle obszarów wpływu na przyszły kształt rynku nieruchomości wskazaliśmy
👎 50% - tak duży jest aktualnie spread cen używanych i nowych domów w Niemczech
📝 5 - tyle możliwych strategii reagowania na regulacje i programy dofinansowania przygotowaliśmy


Spis treści:

Informacje o serii poświęconej regulacjom środowiskowym i energetycznym

Pierwsza część serii była poświęcona analizie najistotniejszych w naszej ocenie regulacji z obszaru efektywności energetycznej, ochrony środowiska i źródeł energii, które naszym zdaniem będą miały istotny wpływ na przyszły rynek nieruchomości.

Regulacje środowiskowe i energetyczne a rynek nieruchomości - część 1: przegląd obecnych i nowych regulacji
Jak działa 7 kluczowych regulacji z obszaru efektywności energetycznej, ochrony środowiska i źródeł energii, które naszym zdaniem będą miały istotny wpływ na przyszły rynek nieruchomości

W drugiej części tej serii podjęliśmy się przeanalizowania 6 naszym zdaniem najistotniejszych programów zwiększających efektywność energetyczną budynków oferowanych przez NFOŚiGW i BGK.

Seria poświęcona regulacjom środowiskowym i energetycznym należy do większej kategorii analiz Legislacja & podatki, w ramach której prowadzimy dla naszych Subskrybentów premium monitoring najważniejszych zmian prawnych i podatkowych wpływających na rynek nieruchomości.

Ten post jest dostępny wyłącznie dla subskrybentów Pro