Dashboard 2: Skaner inwestycji

Dashboard 2: Skaner inwestycji
Photo by Tierra Mallorca / Unsplash

Dashboard analityczny "Skaner Inwestycji" ma na celu przedstawienie w czytelny sposób najważniejszych danych demograficznych, budowlanych i społecznych. Analiza danych ma na celu identyfikację możliwości inwestycyjnych lub zmian rynkowych w poszczególnych gminach, powiatach oraz województwach w Polsce.


Do czego można używać tego dashboardu:

Wróć do menu

Dashboard cenowy "Skaner Inwestycji" służy do odpowiedzi na strategiczne pytania inwestorów, deweloperów, czy pośredników dotyczących trendów demograficznych, społecznych i budowlanych dla wszystkich 2,477 gmin w Polsce.

Można go stosować do:

 • 📈 budowy strategii (gdzie i dla kogo przygotowywać inwestycje),
 • 🏗️ analizy projektu inwestycyjnego (jakie nieruchomości oferować),
 • 🧱 czy też identyfikacji ryzyk (czy mój cash flow jest bezpieczny).

Za jego pomocą można odpowiedzieć na pytania:

 • Jaka jest sytuacja w mojej gminie?
 • Które grupy wiekowe rosną, a które się kurczą?
 • Czy rodzi się więcej, czy mniej dzieci?
 • Czy przybywa migrantów, czy więcej osób wyjeżdża?
 • Czy przybywa, czy ubywa małżeństw?
 • Czy jest więcej pracujących, bezrobotnych, lub studentów?
 • Co się dzieje na rynku budowlanym? Co planują i budują deweloperzy i prywatni inwestorzy?

Dashboard jest skierowany do szerokiego grona adresatów:

 • Inwestor na rynku najmu
 • Inwestor na rynku gruntów
 • Deweloper nieruchomości mieszkaniowych i użytkowych
 • Pośrednik w obrocie nieruchomościami
 • Doradca kredytowy
 • Flipper

Kluczowe funkcjonalności dashboardu:

Wróć do menu

Zakres danych:

 • Dane o demografii gminy (liczba ludności, struktura wiekowa, przyrost naturalny, migracje)
 • Dane o społeczeństwie gminy (liczba pracujących, bezrobotnych, studentów, nowych małżeństw, rozwodów)
 • Dane o ruchu budowlanym (pozwolenia, starty, oddania)
 • 100% gmin w Polsce
 • Lata 2002-2022 dla większości danych

Funkcjonalności:

 • Analiza inwestycyjna 360 stopni każdej gminy, powiatu i województwa w Polsce

Przykładowy zrzut ekranu głównej zakładki:


Przykładowe analizy na bazie tych danych:

Wróć do menu

Na bazie danych GUS o demografii, społeczeństwie i ruchu budowlanym opracowywaliśmy m.in. poniższe analizy:

Segmentacja demograficzna: Demografia Polski z lotu ptaka (część 5A)
Jak zmienia się Polska demografia - gdzie rodzi się i umiera najwięcej Polaków?
Segmentacja demograficzna: Migracje i ich wpływ na rynek nieruchomości (część 5B)
Jak migrują mieszkańcy Polski - dokąd wyjeżdżają, skąd migrują, gdzie się osiedlają?
Segmentacja demograficzna: Zmiany liczby ludności i struktury społeczeństwa. 11 atrakcyjnych segmentów Klientów (część 5C)
Które segmenty Klientów na rynku nieruchomości będą najbardziej atrakcyjne w najbliższych latach? Jak i gdzie historycznie zmieniała się liczba mieszkańców Polski? Jakie zmiany czekają nas w przyszłości?
Segmentacja rynku: na które mieszkania jest największy popyt (część 2)
Popyt na które mieszkania rośnie najszybciej - szczegółowe trendy popytu na mieszkania pod względem lokalizacji oraz rozmiaru
Segmentacja rynku: Jak zachowuje się rynek domów jednorodzinnych i bliźniaków (część 3)
Gdzie rośnie popyt na domy jednorodzinne i bliźniaki - regiony, województwa, miasta, a może tereny podmiejskie i wiejskie - oraz jaka jest aktywność budowlana na tym rynku
W górę, czy w dół: Status gospodarki i rynku nieruchomości w Q3 2023
Kwartalny przegląd sytuacji w ekonomii i na rynku nieruchomości - edycja na Q3 2023

Ten post jest dostępny wyłącznie dla subskrybentów premium