Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
20 min read Plan Light & Pro

Program "Bezpieczny Kredyt 2%" - możliwe zmiany w programie (część 3)

Przegląd prawdopodobnych i możliwych zmian w kryteriach programu "BK2%" oraz wpływu tych zmian na dotychczasową ocenę i skutki programu
Program "Bezpieczny Kredyt 2%" - możliwe zmiany w programie (część 3)
Photo by Ross Findon / Unsplash

Streszczenie menedżerskie i kluczowe wnioski:

Przeczytanie streszczenia zajmie do 5 minut.

  • Zakres najbardziej prawdopodobnych zmian w programie "BK2%" obejmie definicję "posiadania nieruchomości", metodykę kalkulacji poziomu dopłaty w zakresie marż oraz możliwość dołączania innych współkredytobiorców - zmiany w zakresie limitów (cenowych, metrażowych, dochodowych), czy ograniczeń dla najmu lub rynku wtórnego są mniej prawdopodobne. Prawdopodobne jest też niedotrzymanie harmonogramu wdrożenia programu - co może istotnie rzutować na jego kształt lub w ogóle wejście w życie ze względu na wybory w Q4 2023 roku
  • Przed wyborami w Q4 2023 zmiany będą zapewne miały na celu rozszerzanie grona adresatów i zmniejszanie negatywnego odbioru programu, bez znaczącego wpływu na skalę i sukces programu. Po wyborach i w pierwszym okresie funkcjonowania należy spodziewać się dwóch odmiennych scenariuszy - zwiększenia pro-stymulacyjnego charakteru programu (złagodzenie ograniczeń zdolności kredytowej, wzrost budżetu) sprzyjającego realizacji scenariusza "szybkiego" lub ograniczania roli programu (dodatkowe limity i kryteria) poniżej scenariusza "wolnego". W przypadku gdyby program nie wszedł w życie przed wyborami parlamentarnymi w 2023 to zmiany na scenie politycznej mogą doprowadzić do głębszych zmian w kształcie programu, a nawet zupełnego wycofania z realizacji programu w tym kształcie.

Ten post jest dostępny wyłącznie dla subskrybentów Light & Pro